SBA utbildning ger ett hett yrke

SBA eller systematiskt brandskyddsarbete är en viktig utbildning som ges på flera orter i landet. Utbildningen passar för dig som exempelvis är chef på ett företag och därmed har ansvar över dina anställda. Den passar också för dig som är säkerhetsansvarig och behöver känna till om de lagar och regler som gäller för brandskydd. Du behöver också ha koll på var utrymningsvägar, brandvarnare och brandsläckare finns men du ska också kunna vidareutbilda dina kollegor.

Som ansvarig för säkerheten på din arbetsplats behöver du kunna göra en uppföljning och fylla i dokument där du säkerställer att allt står rätt till. Att regelbundet följa upp och kontrollera brandsäkerheten är en viktig del i det förebyggande arbetet. Allt detta och lite till lärs ut på kurser inom SBA utbildning.

Öka säkerheten med SBA utbildningar

Vänta inte med att beställa en SBA utbildning till dig själv eller företagets säkerhetsansvariga. Det är en viktig livförsäkring och en kurs tar vanligtvis en dag. I utbildningen får du en gedigen genomgång av kunniga experter på området. Brandexperten har mångårig kunskap i ämnet och är vana att utbilda företag inom flera delar gällande brand och säkerhet. Utbildningen syftar till att ge förebyggande kunskap och mycket handlar om att du som är säkerhetsansvarig ska kunna bedöma risker samt föra in uppgifter på ett korrekt sätt.

Vissa punkter i kursen är obligatoriska och ingår som en del i SAMBA (arbetsmiljö- samt brandskyddsarbete) men det är också möjligt att skräddarsy lösningar för just ditt företag utöver dessa. En SBA utbildning hjälper dig och övrig personal att vara säkra på er arbetsplats.