Butiksräknare viktigt, både utomhus och inomhus

Om du vill ha full koll på hur det går för din utomhusförsäljning kan det vara bra att skaffa en besöksräknare utomhus. En sådan kan ge dig välbehövlig översikt över en rad olika statistiska parametrar som är fundamentala för en butiks kommersiella välmående.

Det är viktigt med mätbar information med maximal tillförlitlighet. Det funkar inte att chansa, eller gissa sig fram, utan bara hårda fakta och reella siffror är till nytta i det här sammanhanget.

Butiksflödet i en butik varierar mycket, både från säsong till säsong, närhet till lönehelg, men också under dagen. Det kan därför vara svårt att ha koll på hur många kassor man ska ha öppna, eller hur stort antalet kunder är i relation till säkerhetsparametrar. Om det är för många kunder i butiken kan man tillfälligt behöva stänga dörrarna.

Besöksräknare utomhus ger koll

Besöksräknare hjälper dig också ha koll på hur stor försäljningen är, och det går att söka fram säljtoppar i historiken. Det finns modeller för användning både inomhus och utomhus. De är lättinstallerade och kan utan problem installeras av era tekniker.

Du får också koll på hur många besökare som också blir kunder, dvs konverteringsgrad. En annan viktig siffra att ha koll på i det här sammanhanget är hur stor butikens tillgänglighet är, dvs hur mycket tid personalen får med varje kund.

Den här sortens teknologi skänker också översikt över hur kunderna rör sig i butiken, vilka vägar de tar, vilket ger möjlighet till effektiv planering av butiken.  Den interaktiva aspekten av butiken kan då optimeras, dvs placering av varor och erbjudanden.​

Vad är taktila ledstråk?

Taktila ledstråk används som ett hjälpmedel för blinda. De finns vanligtvis i alla byggnader som annars är svåra att röra sig i utan syn. För myndighetsbyggnader är det standard att det finns vägledning för blinda. De kan vara små upphöjningar i golvet som man kan följa för att hitta rätt i en lokal eller annan yta.

För att det ska fungera i praktiken finns bestämmelser för hur de taktila ledstråken ska utformas. De måste vara lätta att följa och kunna urskilja möblerade områden. Man måste förstå när det finns ett vägval i ledstråket och det är viktigt att den som följer ledstråket blir uppmärksammad på när det tar slut. Det ska vid trappor eller andra avsatser finnas tydliga märkningar så man lätt kan orientera sig vidare i lokalen.

Hur utformas ledstråken?

Det finns olika sätt att utforma ledstråk. Taktila ledstråk är det vanligaste. De består av en uppmärkt sträcka mellan två eller flera punkter längs med golvet. Detta kan vara en skena, platta eller någon annan upphöjning som man tydligt kan känna. Taktila ledstråk kan installeras både inne- och utomhus och därför kan de bestå av metall, gummi eller mjukplast.

För att ledstråksföljaren ska förstå när det finns val att göra skapas valytor. Detta kan vara släta ytor eller uppehåll i ledstråken. Vid ledstråkets slut eller risk för fall installeras en varningsyta. Denna ska uppmärksamma ledstråksföljaren på olika sätt att leden tar slut eller följs av en trappa, avsats eller annan fara. Man använder här knoppar eller kupoler vilka tydligt ska skilja sig från ledstråkets vanliga yta.